پـیـام سـیـسـتـم : بـه دژ چت / ترلان دژچت خـوش آمـدیـد


دژ چت

چت روم

اینجا ریشه مطالب نوشته شود مانند چت , چت روم , دانلود چت , ورود به چت , چت روم شهرستان

تعداد بی شمار اسم روم میتونید بنویسید

تعداد بی شمار اسم روم میتونید بنویسید

کلمات چتی : خود این کادر و کادرهای پایین تو هر خانه فقط یک اسم از اسم رومهای بزرگ انتخاب کنید و بنویسید , , , , , , , , , , , , , , , ,